Coaching en Advies

Coaching en begeleiding

Er zijn goede redenen om te investeren in een coachings- en begeleidingstraject. Bijvoorbeeld als je verwikkeld bent in een ingewikkelde scheiding. Of als je te maken krijgt met problemen in je relatie.

Ook bied ik ouderbegeleiding als je vragen hebt over de opvoeding van je kind of van je kinderen. 

Een individueel coachings- en begeleidingstraject omvat één of meerdere periodes van drie maanden. Daarin vinden wekelijks of tweewekelijks gesprekken plaats.

Voor een periode betaal je vooraf een tegoed. 

Overigens zit je natuurlijk na een eerste gesprek niet direct vast aan een traject.

Je boekt via de online agenda zelf gesprekken in. Die gesprekken kunnen telefonisch of via Skype/FaceTime plaatsvinden. Of op kantoor in Den Haag.