Coaching en Advies

Individuele coaching en advies

Er zijn goede redenen om te investeren in een coachings- en adviestraject bij scheiding. Je moet tenslotte allerlei beslissingen nemen die erg ingrijpend zijn. Mijn tip: doe het niet alleen. Daar zijn de keuzes die je gaat maken te belangrijk voor. Ik heb veel ervaring op het gebied van kind en scheiding, zowel juridisch als pedagogsich.
Vragen die aan de orde kunnen komen binnen het coachings- en advies traject zijn bijvoorbeeld:

  • Ik ben verwikkeld in een juridische procedure, hoe kan ik me daarin het best opstellen?
  • Hoe werkt een mediationtraject en welke houding kan ik daarin het best aannemen?
  • Welke zorgregeling is goed voor mijn kind?
  • Hoe ga ik om met instanties als de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg?
  • Hoe ga ik om mijn ex?
  • Ik voel me erg onzeker ten aanzien van het maken van de juiste keuzes. Hoe ga ik daar mee om?

Kies voor een begeleidingstraject van drie maanden (13 weken)

Dat traject bestaat uit:

begeleidingsgesprekken, op kantoor of via Skype/FaceTime en:
contact en overleg met advocaten en/of andere professionals.