Kosten

Het uurtarief is € 125,-. Een bemiddelings- of relatiecoachingsgesprek duurt anderhalf uur. Individuele gesprekken duren doorgaans 1 uur.

Kosten telefonisch consult (altijd per eenheid van 15 minuten): € 25,-, tenzij anders is overeengekomen.

Een coachings- en adviestraject omvat een periode van 10 uur.  Je kunt na afloop daarvan natuurlijk kiezen voor een nieuwe periode.
Voor een dergelijke periode hanteer ik een vast tarief en je betaalt bij de aanvang het traject.

Na een eerste gesprek zit je natuurlijk niet direct vast aan een traject.

Neem contact op als je hier meer informatie over wilt.

Mijn bankrekeningnummer: NL97 INGB 0000 873990 t.n.v. Mediat Den Haag