Kosten

Het uurtarief is € 125. Gesprekssessies duren 60 tot 90 minuten, een ‘Korte bel afspraak’ maximaal 30 minuten.

Kosten ‘Korte bel afspraak’ (altijd per eenheid van 15 minuten): € 25., tenzij anders is overeengekomen.

Een individueel coachings- en adviestraject omvat een periode van 10 uur.  Je kunt na afloop daarvan natuurlijk kiezen voor een nieuwe periode.
Voor een dergelijke periode hanteer ik een vast tarief en je betaalt bij de aanvang het traject.

Na een eerste gesprek zit je natuurlijk niet direct vast aan een traject.

Neem contact op als je hier meer informatie over wilt.

Mijn bankrekeningnummer: NL97 INGB 0000 873990 t.n.v. Mediat Den Haag

Je kunt hier mijn dienstverleningsvoorwaarden downloaden