Kosten

Het uurtarief is € 125,-. Gesprekssessies duren meestal 60 tot 90 minuten, een ‘Bel afspraak’ tussen 15 en 60 minuten.

Kosten ‘Bel afspraak’ (altijd per eenheid van 15 minuten): € 25,- tenzij anders is overeengekomen.

Een coachings- en begeleidingstraject omvat een periode van drie maanden waarover je vooraf een vast bedrag betaalt.  Je kunt die periode eventueel verlengen met een nieuwe periode van drie maanden. Een abonnementsysteem.

Binnen die periode kun je gebruik maken van coachings- en begeleidingssessies.

Na een eerste gesprek zit je natuurlijk niet direct vast aan een traject.

Mijn bankrekeningnummer: NL97 INGB 0000 873990 t.n.v. Mediat Den Haag

Je kunt hier mijn dienstverleningsvoorwaarden downloaden

Je kunt hier de privacyverklaring downloaden